Kryta Pływalnia KARPIK w Rzeszowie

Przy Gimnazjum Nr 5
ul. Solarza 12
tel. 017-8570091
plywalniakarpik@wp.pl  

Pływalnia „Karpik” w Rzeszowie to najnowsza rzeszowska kryta pływalnia o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości od 1,35 – 1,80 m. Jako jedyni w Rzeszowie posiadamy profesjonalny brodzik dla dzieci o głębokości 0,9 m. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00 na pływalni prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego dla młodzieży rzeszowskich szkół. W pozostałym czasie pływalnia udostępniona jest dla firm, osób prywatnych i klubów sportowych. W tygodniu zapraszamy chętnych na poranne pływanie w godzinach 6.00 – 7.00.
Rozkład godzin ogólnodostępnych zawsze aktualny na naszej stronie internetowej www.karpik.rzeszow.pl

Pływalnia oferuje:

– kursy pływania w różnych grupach wiekowych (także dla dorosłych)
– gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną dla dzieci
– gimnastykę w wodzie dla dorosłych (aquaaerobik)
„Wodne przedszkole” – zajęcia z dziećmi od 1. roku do 4 lat

UWAGA od 11.09.2007 r. rusza „Szkółka pływacka” – zapisy pod numerem telefonu 017 8570091 wew. 12.

Basen czynny poniedziałek – piątek 6.00 – 22.00
Sobota, niedziela i święta 7.00 – 22.00

Cennik Pływalni „Karpik” przy Gimnazjum nr 5 w Rzeszowie na sezon 2006/2007

 

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj biletu
Cena
Czas
Okres ważności do wykorzystania
Po każdej godzinie pobytu na basenie doliczamy opłatę za każde rozpoczęte 3 minuty w wysokości:
Oszczędność
Normalny
7,00
60 minut
60 minut
0,35
Brak
Ulgowy
5,00
60 minut
60 minut
0,25
Brak
 
 
 
 
 
 
KARNETY NORMALNE
Rodzaj biletu
Cena
Czas
Okres ważności do wykorzystania
Po każdej godzinie pobytu na basenie doliczamy opłatę za każde rozpoczęte 3 minuty w wysokości:
Oszczędność
Normalny
40,00
6 godzin
2 m-ce
0,35
2,00
Normalny
70,00
10 h + 1 h gratis
3 m-ce
0,35
7,00
Normalny
135,00
20 h + 2 h gratis
5 m-cy
0,35
19,00
Normalny
200,00
30 h + 3 h gratis
11 m-cy
0,35
31,00
 
 
 
 
 
 
KARNETY ULGOWE
Rodzaj biletu
Cena
Czas
Okres ważności do wykorzystania
Po każdej godzinie pobytu na basenie doliczamy opłatę za każde rozpoczęte 3 minuty w wysokości:
 Oszczędność
Ulgowy
29,00
6 godzin
2 m-ce
0,25
1,00
Ulgowy
50,00
10 h + 1 h gratis
3 m-ce
0,25
5,00
Ulgowy
95,00
20 h + 2 h gratis
5 m-cy
0,25
15,00
Ulgowy
140,00
30 h + 3 h gratis
11 m-cy
0,25
25,00

 

1. Z biletów i karnetów ulgowych korzystają dzieci od lat 5, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz studenci do 25-go roku życia, po okazaniu legitymacji.
2. Dzieci do lat 4 włącznie wchodzą na basen bezpłatnie. W przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka, kasjer ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka
3. Godziny wejścia na basen są do wiadomości zainteresowanych u kasjera pływalni, na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej pływalni www.karpik.rzeszow.pl

Promocyjne godziny Basen Karpik w Rzeszowie:

 

BILETY JEDNORAZOWE
Dzień tygodnia
Godzina
Czas
Bilet
normalny
Bilet ulgowy
Po każdej godzinie pobytu na basenie doliczamy opłatę za każde rozpoczęte 3 minuty w wysokości:
poniedziałek – piątek
6,00 – 7,00
60 minut
5,00
5,00
0,25
 
sobota
niedziela
święta
7,00 – 9,00
60 minut
6,00
4,00
Normalny      0,30
Ulgowy         0,20
13,00 – 15,00
60 minut
6,00
4,00
Normalny      0,30
Ulgowy         0,20
21,00 – 22,00
60 minut
6,00
4,00
Normalny      0,30
Ulgowy         0,20

 

 

Osobom, które zakupiły karnety, a które chcą korzystać z Pływalni w godzinach promocyjnych z karnetu ściągana jest kwota po cenach promocyjnych.